streda, 21.11.2018
  Rezervačný systém - Vstúpte ...
Zmluva o obchodnom zastúpení
Rozhodli ste sa pre spoluprácu s našou cestovnou kanceláriou CK GLOBTOUR GROUP. Predajcom CK GLOBTOUR GROUP sa môže stať fyzická osoba - živnostník, alebo právnická osoba, ktorá má v predmete svojej podnikateľskej činnosti uvedenú prevádzku cestovnej kancelárie, alebo cestovnej agentúry, alebo sprostredkovateľskú činnosť.
Prosím, oboznámte sa s podmienkami spolupráce:
 • Vytlačte si zmluvu o obchodnom zastúpení, vrátane príloh
 • Dve, Vami podpísané exempláre nám následne zašlete späť na adresu CK GLOBTOUR GROUP a.s., spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra, príp. kópiou koncesnej listiny.
 • Platiteľ DPH, je povinný k zmluve o obchodnej spolupráci, doručiť tiež osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.
 • Zmluva o obchodnom zastúpení nadobúda platnosť dňom doručenia uvedených dokumentov na našu adresu.
 • V momente zaevidovania Vašej zmluvy v našom systéme môžete získať prístup do rezervačného systému (vyplnením registrácie).
    Zmluva o obchodnom zastúpení (aktualizovaná 28.11.2016)
    Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - GDPR (aktualizovaná 24.05.2018)
    DODATOK - LETO 2018 (aktualizovaná 01.12.2017)
    Certifikát k poistnej zmluve (aktualizovaná 28.11.2017)