sobota, 29.11.2014
  Rezervačný systém - Vstúpte ...
Zmluva o obchodnom zastúpení
Rozhodli ste sa pre spoluprácu s našou cestovnou kanceláriou CK GLOBTOUR GROUP. Predajcom CK GLOBTOUR GROUP sa môže stať fyzická osoba - živnostník, alebo právnická osoba, ktorá má v predmete svojej podnikateľskej činnosti uvedenú prevádzku cestovnej kancelárie, alebo cestovnej agentúry, alebo sprostredkovateľskú činnosť.
Prosím, oboznámte sa s podmienkami spolupráce:
  • Vytlačte si zmluvu o obchodnom zastúpení, vrátane príloh
  • Dve, Vami podpísané exempláre nám následne zašlete späť na adresu CK GLOBTOUR GROUP a.s., spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra, príp. kópiou koncesnej listiny.
  • Platiteľ DPH, je povinný k zmluve o obchodnej spolupráci, doručiť tiež osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.
  • Zmluva o obchodnom zastúpení nadobúda platnosť dňom doručenia uvedených dokumentov na našu adresu.
  • V momente zaevidovania Vašej zmluvy v našom systéme môžete získať prístup do rezervačného systému (vyplnením registrácie).
      Zmluva o obchodnom zastúpení (aktualizovaná 01.12.2009)
      DODATOK - LETO 2014